“YAŞAYAN ANTİK ŞEHİR”
TR | EN
“LIVING ANCIENT TOWN”

Kırk Merdivenler

2

Kırk Merdiven olarak adlandırılması 1671-72 yıllarında kenti ziyaret eden ünlü gezgin Evliya Çelebi’ye kadar uzanmaktadır. Limanın önemi sayesinde Mısır ile dönemin Antalyası arasındaki yoğun ticaret nedeniyle 15. yüzyılda kenti işgal ve tahrip eden Venedikliler tarafından yapıldığı düşünülen 44 taş basamak günümüzde de Yat Limanı ile Kaleiçi arasında iletişimi sağlayan önemli güzergahlardan birisidir. Yat limanının yaklaşık orta noktasında bulunan basamaklar, yerleşimin akropolü niteliğindeki kuzey bölümünün liman tarafındaki sur duvarları boyunca uzanmaktadır. En üst noktasında Kaleiçi’ne girişi sağlayan ve Geç Osmanlı Dönemi’ne kadar varlığı bilinen anıtsal bir kapıdan bugün ne yazık ki eser kalmamıştır. Evliya Çelebi, bu kapıyı Büyük Liman Kapısı olarak tanımlar ve kapının üstünde “frenkpesend bir derviş” tasvir edildiğini aktarır. Bu tasvir, günümüzde Antalya Müzesi’nde korunan ve başının etrafında Yunanca Gabriel yazısı bulunan kanatlı bir melek figürünün resmedildiği Erken Bizans Dönemi kabartma olmalıdır. Olasılıkla, kentin o dönemde en büyük Hıristiyanlık yapısı olan Panhagia Kilisesi’nin (Kesik Minare) ambon korkuluklarına ait olan bu kabartma üzerindeki Cebrail figürünün sağ elindeki madalyon içinde olasılıkla Osmanlı Dönemi’nde Arap harfleri ile yazılmış “Allah” ifadesi bulunmaktadır.

 
Etkinlikler

Kaleiçi'nde Çalıştay Var

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi
17 Aralık2

KALEİÇİ’nde ÇALIŞTAY var...

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi
17 Aralık0

KALEİÇİ’nde ÇALIŞTAY var...

Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi
17 Aralık0