×
Karamolla Mescidi

Makbule Mescidi, Makbul Ağa Mescidi olarak da anılan yapı Civelek Sokak’ın küçük bir meydan halinde genişlediği bir noktada yer almaktadır. Kayıtlarına rastlandığı 1950’li yıllarda oldukça harap ve kullanılamaz durumda olduğu ve 1990’lı yıllarda geçirdiği basit onarımlarla işlevini sürdürdüğü anlaşılan yapı, kısa süre kapatıldığı 1997 yılında Vehbi Koç Vakfı tarafından onarılmış ve 1998 yılında tekrar ibadete açılmıştır.

Dışta 9,70 x 9,70 m. ölçülerine sahip tek mekanlı yapıya giriş kuzey cephedeki basık kemerli bir kapı ile sağlanmaktadır. Bu cephede yer alan pencerelerden kapının iki yanındaki birer pencere dörtgen, yukarıda yer alan diğer üç pencere ise sivri kemerlidir. Diğer cephelerde de benzer pencere düzenlemesi ile karşılaşılmaktadır. Yapının batısında yer alan ve sokaktan girilen küçük bir avlu içerisinde abdest alma yeri bulunmaktadır. İbadet mekanı, iç çapı yaklaşık 7,5 m. olup, dışta oluklu kiremitler ile kaplı bir kubbe ile örtülüdür ve minaresi bulunmamaktadır. Yarım küre kubbesi doğrudan duvarlar üzerine, kasnaksız bir şekilde oturmaktadır.

Herhangi bir özgün bezemeye ve iç donanıma rastlanılmayan yapının girişi üzerindeki kitabe nişi günümüzde boştur. İnşa ve onarım kitabesinin bulunmadığı yapının kesin tarihlemesi yapılamamakla birlikte Selçuklu veya Beylikler Dönemi’nde, olasılıkla 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.