×
Murat Paşa Camii

Giriş kapısı üzerindeki kitabede 1570 yılında Murat Paşa tarafından yaptırılan cami, Kaleiçi’nin kuzeyinde sur duvarları dışında ve adını verdiği Murat Paşa Mahallesi’nde yer alır. İçinde asırlık çınarların bulunduğu oldukça büyük bir bahçe içerisinde yer almaktadır. Günümüzde güneybatı köşede yer alan olan iki şerefeli minare, yapının özgün parçası olmayıp 20. yüzyıl başında eklenmiştir. Tamamı taş bloklarla inşa edilen yapının kapı ve pencere çerçevelerinde beyaz mermer kullanılmıştır.

Yapı kuzey cephesi boyunca uzanan üç kubbeli bir son cemaat yeri ile tek kubbeli örtüye sahip kareye yakın bir ibadet mekanından oluşmaktadır.

Son cemaat yeri çoğunluğu devşirme sütun ve başlıklarının taşıdığı ve dönüşümlü olarak renkli taşların kullanıldığı üç kemerli bir cepheye sahiptir. Yapı cephesindeki yarım sütunlar üzerine oturan kemerler ile birlikte taşınan kubbe iç yüzeyleri, yakın zamanda oluşturulmuş kalem işi bezemeler gösterirler.

İbadet mekanının tüm cepheleri altta, dörtgen açıklık üzerinde sivri kemerli alınlık gösteren ikişer pencere, üstte ise bu pencerelerin ara hizalarına gelecek şekilde sivri kemerli iki komşu pencere ve üstlerinde bir gül pencere ile donatılmıştır.

Merkezindeki kapı ile yapıya girişin sağlandığı son cemaat yerinin pencereleri yanında birer mihrap, kuzeybatı köşesine yakın bir noktada ise minareye giriş sağlayan bir kapı yer almaktadır. Silmelerin çevirdiği basık kemerli girişin üzerinde yapının inşa kitabesi bulunmaktadır.

Ana mekan sekizgen üzerine oturan tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe altı ve geçiş alanları, son cemaat yerinde olduğu gibi yakın zamanda işlenmiş kalem işi bitkisel bezeme ile donatılmıştır. Doğu, batı ve güney duvarlardaki pencerelerin üzerinde sivri kemerli çini alınlıklar ile karşılaşılmaktadır.

Güney duvarı merkezindeki mihrap ile sağında yer alan minber, giriş kapısı gibi mermerden yapılmıştır.