×
Dumlupınar Ortaokulu

Yeni Kapı Sokak’ta, Antalya’daki ve diğer kentlerdeki Rum cemaatlerinin yardımları ile 1905 yılında Rum Kız Mektebi olarak inşa edilmiş; Metropolit Yerasimos Tandalisdis tarafından öğretime açılmıştır. 1913 yılında İtalyanlar tarafından hastane olarak kullanılan yapı bir süre sonra tekrar Rum Kız Mektebi olarak kullanılmıştır. 1919-1921 yıllarındaki işgal sırasında İtalyanlar tarafından tekrar İtalyan Hastanesi olarak, Kurtuluş Savaşı yıllarında ise hariciye hastalarının bakıldığı bir hastane olarak kullanılmıştır. 1927-1928 yıllarında Ticaret Okulu olarak ve 1929’da ise Medar-ı Vatan İlkokulu olarak kullanılan bina Kurtuluş Savaşı’nın anısına Dumlupınar İlkokulu adını almıştır. Rum mimarisi özellikleri gösteren iki katlı bina 1975 yılında dış görünümü bozulmadan restore edilmiş; eklenen ara katlar sonucu, içte dört katlı bir yapıya kavuşturulmuştur.

Büyük bir avlu içerisinde yer alan okul bahçesine iki kapı ile girilebilmektedir. Günümüzde Kadir Paşa Sokak’ta yer alıp ana kapı olarak kullanılan güney kapı tamamen yakın dönem inşasıdır. Yeni Kapı Sokak üzerindeki kuzey kapı ise Kaleiçi’nin 19. yüzyıl başında inşa edilen birçok yapısında izlediğimiz Neoklasik tarzda inşa edilmiş olup, günümüzde özgünlüğünü korumaktadır. Kapı, Kaleiçi’nin güneyindeki Rum yapılarında görülen ve günümüze az sayıda örneği ulaşmış olan anıtsal taş kapılara güzel bir örnektir. Yüksek cephenin iki yanındaki pilasterler üzerinde Antik Dönem anıtsal yapılarında görülen bezekli bir alınlık yer almaktadır. Alınlık, biri günümüzde yok olan palmet yapraklı iki yan ve bir tepe akroterine sahiptir. Alınlık saçağı özenli bir yaprak dizisi ile bezenmiştir. Girişin sağlandığı açıklık, yanlarda pilasterlerin üzerinde yükselen kemerli bir üst yapıya sahiptir. Kapı açıklığı, olasılıkla yine özgün olan iki kanatlı bir metal kapı ile kapatılmıştır.