×
Sayılarla Kaleiçi
Antalya Kaleiçi; dar sokakları, avlulu konakları ve adım başı tarihsel-kültürel ve anıtsal yapılarıyla çok yönlü ulusal ve uluslararası değere sahip ve kimliğini de bu değerlerden almış̧ olan, doğal, kentsel, tarihsel, arkeolojik özellikleriyle hem kentsel hem de arkeolojik bir sit alanıdır.


Bugün Kaleiçi’nde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 127 adet anıtsal yapı (sur duvarı, burç, cami, mescit, kuyu gibi); 473 adet sivil mimarlık örneği yapı ve 93 adet korunacak bahçe bulunmaktadır.

Kaleiçi’ndeki tarihi ve kültürel mirastan herkes sorumludur. Çünkü tarihi çevreler, insanlığın ortak malı olarak kabul edilmektedir.