×
Kale Kapısı Hanları
Kale Kapısı Mevkii, kuzeyindeki Balbey Mahallesi’nde halen mevcut olan Selçuklu Dönemi yapılarının da gösterdiği gibi yüzyıllardır Kaleiçi dışında önemli bir yaşam ve ticaret merkezi olmuştur. İç bölgelerden Antalya’ya uzanan ticaret yollarının son durağı olan mevki, günümüzde bazıları halen korunan han yapılarını da bünyesinde barındırmıştır. Kışla Han, Zincirli Han, Sipahioğlu Hanı ile Pazar Hamamı’nın batısında 19. yüzyıl sonlarında inşa edilen ve girişleri nedeniyle “tek kapılı” ve “iki kapılı” olarak adlandırılan iki hanın birbirine bitişik ve yamuk planlı konumu bu mevkiinin ticaret ve konaklama anlamındaki yoğunluk ve önemini açıkça vurgulamaktadır. Varlığını koruyabilen hanlar günümüzde onarılarak, kent ziyaretçilerine yönelik alış-veriş ve kültür alanları olarak hizmete sokulmuştur.

Bunlardan Tek Kapılı Han, doğusundaki İki Kapılı Han’a bitişik olup, kuzey-güney yönünde uzanan ince-uzun bir avlu etrafını çeviren iki katlı 50 bağımsız mekandan oluşmaktadır. 1500 metrekarelik bir alana yayılan hanın avlusu ticari malların pazarlandığı bir alan olarak kullanılmıştır. Moloz taşlardan oluşturulan alt kattaki geniş kemerli açıklıklara sahip mekanlar dükkan, depo ve yemekhane alanları olmaları yanında yük hayvanlarının barınması amacıyla da kullanılmıştır. Develerin yük hayvanı olarak kullanıldıkları göz önüne alındığında tonoz örtülü bu mekanların yüksek tutulmalarındaki amaç daha iyi anlaşılmaktadır. Kaleiçi konutlarında olduğu gibi bağdadi teknikte inşa edilen üst kat mekanları alt kata oranla daha alçaktır ve tamamıyla konaklama mekanları olarak kullanılmışlardır. Alt kat mekanları günümüzde hediyelik eşya dükkanları olarak kullanılırken üst kat 2014 yılında Muratpaşa Belediyesi Sanatsal Üretim ve Meslek Edindirme Merkezi olarak hizmete açılmıştır. 

Batıda yer alan İki Kapılı Han ise dikdörtgen planlı olup kuzey ve batısında iki katlı 11 mekan, doğu kanadında ise tek katlı 12 mekan bulunmaktadır. Yapı malzemesi ve iki katlı mimarisi Tek Kapılı Han’da olduğu gibidir; altta moloz taş ve tonoz örtü, üst kat ahşap işçiliklidir. Büyük avlusunda orijinalde hemen her han yapısında olduğu gibi bir su kuyusu bulunmaktadır.