×
Dünya Miras Listesine Giriş

UNESCO’nun kendiliğinden herhangi bir yerdeki bir kültür varlığını Dünya Miras Listesine alma yetki ve  sorumluluğu yoktur. Örgüt’e üye ülkeler, “Doğal ve Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Sözleşme” ye taraf olmuşlarsa, yani söz konusu sözleşmeyi parlamentolarından geçirip bir kanun ile kabul etmişlerse birinci aşama tamamlanmış sayılır.

İşte o zaman Dünya Miras Komitesinin öngördüğü kriterlere uygun olarak hazırlanmış bir dosya ile prestij listesine kaydettirmek üzere UNESCO’ya başvurabilirler. Tabi girmesini istedikleri kültür varlığını “tüm insanlık adına korumak” yükümlülüğünün bilinci ile…

Yani Dünya Miras Listesinde yer almak,  bir saygınlık ifadesi olduğu kadar üye ülkenin iyi planlanmış, gerçekleştirilmesi iyi düşünülmüş UNESCO’ca öngörülen formata uygun koruma önlemleri almış olma yükümlülüğü de demektir.